Tài trợ bởi vatgia.com

HOTLINE: 01234 389 486
CSKH, Phản hồi của KH: 01238 389 486

Mua tại HN: - 02439281000 / 02439321435

- 02439321418 / 02213991258

Bìa mica A4 (Bìa bóng kính)

Bìa bóng kính PVC - A4 - Dầy

Mã SP: 25030

Giá: 68.800 VND

Bìa bóng kính PVC - A4 - Mỏng

Mã SP: 25040

Giá: 55.400 VND