Tài trợ bởi vatgia.com

HOTLINE: 0888 022 898

Mua tại HN: - 024 3 928 1000

- 024 3 932 1435

Bìa mica A4 (Bìa bóng kính)

Bìa bóng kính PVC - A4 - Dầy

Mã SP: 25030

Giá: 68.800 VND

Bìa bóng kính PVC - A4 - Mỏng

Mã SP: 25040

Giá: 55.400 VND