Tài trợ bởi vatgia.com

HOTLINE: 01234 389 486
CSKH, Phản hồi của KH: 01238 389 486

Mua tại HN: - 02439281000 / 02439321435

- 02439321418 / 02213991258

Cặp Càng Cua Nhựa

Cặp RB 3302 - A4 - 2.5cm

Mã SP: 4041

Giá: 12.900 VND

Cặp TC 532 - A4 - 3.5 cm

Mã SP: 4021

Giá: 16.400 VND